Alle gårde på Billige Baller

... og hvad de har i laden

Find dine baller blandt vores 532 gårde. Brug søgemaskinen for at finde de billigste baller tættest på dig.

Broersland (3320) har 2 slags baller til salg

200 stk. wrap minibigballer 400 stk. halm minibigballer

CMC Maskinstation (4520) har 1 slags baller til salg

200 stk. wrap minibigballer

Vangsgård (9900) har 2 slags baller til salg

50 stk. halm rundballer 10 stk. hø rundballer

Hestewrap.dk (4100) har 1 slags baller til salg

1000 stk. wrap småballer

Vestervang (7361) har 1 slags baller til salg

60 stk. wrap minibigballer

Langager Gård (4652) har 1 slags baller til salg

7500 stk. halm småballer

Galten Overgaard (8464) har 1 slags baller til salg

350 stk. wrap rundballer

Asaa (9340) har 2 slags baller til salg

50 stk. wrap minibigballer 50 stk. hø minibigballer

Vanggaard (6660) har 1 slags baller til salg

500 stk. halm småballer

Drenderupgaard (6580) har 1 slags baller til salg

8 stk. wrap rundballer

Lykkesholm (3550) har 2 slags baller til salg

99 stk. hø minibigballer 35 stk. wrap minibigballer

Tyklundgaard (8654) har 1 slags baller til salg

50 stk. helsæd minibigballer

Geelhøjgård (4000) har 1 slags baller til salg

100 stk. halm småballer

Holmager, Ørnhøjvej 4 Nibe (9240) har 2 slags baller til salg

250 stk. hø minibigballer 120 stk. wrap deltaballer

Gørlev (4281) har 1 slags baller til salg

50 stk. hø småballer

Alle´gaard (4800) har 1 slags baller til salg

80 stk. hø rundballer

Ryttergaarden (4000) har 1 slags baller til salg

125 stk. hø småballer

Esballelund (8641) har 3 slags baller til salg

50 stk. halm småballer 200 stk. hø småballer 50 stk. halm rundballer

Højbakkegaard maskinstation (9440) har 2 slags baller til salg

100 stk. wrap minibigballer 400 stk. halm minibigballer

Tåstrup (8660) har 3 slags baller til salg

100 stk. hø småballer 20 stk. wrap rundballer 20 stk. hø minibigballer

Fjeldhøjgaard (3600) har 1 slags baller til salg

30 stk. halm minibigballer

Dronningborg, Randers nø (8930) har 1 slags baller til salg

60 stk. frøgræs minibigballer

Gl. Svebølle (4470) har 1 slags baller til salg

1200 stk. halm småballer

Stald Bjergager (5400) har 1 slags baller til salg

40 stk. wrap minibigballer

Gribskov Agro (3200) har 3 slags baller til salg

1000 stk. hø småballer 30 stk. hø rundballer 300 stk. wrap småballer

Anneksgården (8830) har 2 slags baller til salg

50 stk. wrap minibigballer 300 stk. hø minibigballer

Vestergaard, Askildrup (9520) har 1 slags baller til salg

60 stk. wrap minibigballer

Bakkegaarden (5600) har 2 slags baller til salg

100 stk. hø småballer 100 stk. halm småballer

Horsens (8700) har 2 slags baller til salg

1500 stk. hø småballer 500 stk. halm småballer

Tobberup (9500) har 1 slags baller til salg

11 stk. halm bigballer

Langå Søgård (8870) har 1 slags baller til salg

125 stk. halm rundballer

Bakkely (3230) har 1 slags baller til salg

60 stk. wrap minibigballer

Mette Bilenberg (4200) har 2 slags baller til salg

15 stk. wrap minibigballer 30 stk. wrap minibigballer

Højgaard (6470) har 2 slags baller til salg

86 stk. hø bigballer 45 stk. hø småballer

Bogense (5400) har 1 slags baller til salg

50 stk. hø minibigballer

Mosegaard (5620) har 1 slags baller til salg

16 stk. wrap rundballer

Kirk´s Mini Service (6830) har 2 slags baller til salg

200 stk. wrap småballer 50 stk. wrap minibigballer

Lillemosegaard (4621) har 1 slags baller til salg

50 stk. hø minibigballer

Toldgårdsvej (6771) har 1 slags baller til salg

20 stk. hø rundballer

Sørvadlund Osted Hestehave (4320) har 1 slags baller til salg

75 stk. wrap minibigballer

BAKKEGÅRDEN (6430) har 1 slags baller til salg

70 stk. hø minibigballer

VadehavsLam.dk (6780) har 1 slags baller til salg

150 stk. hø bigballer

Tistrup (6862) har 1 slags baller til salg

60 stk. hø rundballer

Værumgaard (8940) har 2 slags baller til salg

100 stk. wrap rundballer 200 stk. wrap rundballer

Sjodgården (5610) har 1 slags baller til salg

40 stk. halm småballer

Per Zarpegaard (4671) har 1 slags baller til salg

30 stk. halm rundballer

St. Stoubæk (7490) har 2 slags baller til salg

30 stk. wrap rundballer 52 stk. hø minibigballer

Livslyst Økologi (8471) har 1 slags baller til salg

4 stk. wrap minibigballer

Torben Jørgensen (4892) har 1 slags baller til salg

600 stk. wrap rundballer

Kassentoft (6971) har 3 slags baller til salg

100 stk. wrap minibigballer 500 stk. wrap småballer 500 stk. hø småballer

PH Agro (8830) har 2 slags baller til salg

95 stk. hø rundballer 95 stk. hø rundballer

Vestervang Østofte (4930) har 2 slags baller til salg

100 stk. wrap rundballer 100 stk. halm minibigballer

Nørreklit (9300) har 2 slags baller til salg

800 stk. hø småballer 200 stk. hø småballer

Silkeborgvej 901 Brabrand/Aarhus (8220) har 1 slags baller til salg

500 stk. wrap minibigballer

Søren Madsen (6900) har 1 slags baller til salg

60 stk. wrap rundballer

Vitvedgaard (8660) har 2 slags baller til salg

1500 stk. halm bigballer 150 stk. wrap minibigballer

Hesselballegaard (7171) har 1 slags baller til salg

200 stk. hø minibigballer

Presse Service - Smaaballer.dk (8800) har 2 slags baller til salg

0 stk. hø småballer 0 stk. halm småballer

Prima hø, økologisk 1.slæt (4894) har 1 slags baller til salg

280 stk. wrap minibigballer

Dollerup (9520) har 1 slags baller til salg

200 stk. wrap minibigballer

Ellegård (4990) har 2 slags baller til salg

50 stk. hø småballer 45 stk. hø rundballer

Enggaard (8300) har 1 slags baller til salg

13 stk. wrap minibigballer

Lundhoffvej (8300) har 2 slags baller til salg

1000 stk. hø småballer 1000 stk. hø småballer

Langdal (9600) har 1 slags baller til salg

30 stk. wrap rundballer

Stutteri Dyrlundgård (3200) har 1 slags baller til salg

22 stk. wrap minibigballer

Lindely Øko (6870) har 1 slags baller til salg

75 stk. hø minibigballer

Nordic Breed (9460) har 1 slags baller til salg

20 stk. wrap rundballer

Ny Toftegaard (3650) har 2 slags baller til salg

120 stk. hø småballer 360 stk. wrap rundballer

Martin Sølbeck (6818) har 1 slags baller til salg

25 stk. hø minibigballer

Christianshvile (3600) har 2 slags baller til salg

90 stk. helsæd minibigballer 25 stk. wrap minibigballer

Skovhøj Wraphø (4682) har 2 slags baller til salg

150 stk. hø småballer 50 stk. wrap minibigballer

Højrupgård (6855) har 2 slags baller til salg

80 stk. wrap rundballer 130 stk. wrap rundballer

Grønnegaarden (4660) har 1 slags baller til salg

600 stk. hø småballer

Skovly (7441) har 2 slags baller til salg

10 stk. halm minibigballer 20 stk. halm rundballer

Vestergaard (7490) har 2 slags baller til salg

49 stk. wrap rundballer 90 stk. halm bigballer

Horsens (7130) har 2 slags baller til salg

50 stk. hø minibigballer 300 stk. wrap minibigballer

Hammel (8450) har 2 slags baller til salg

28 stk. hø minibigballer 20 stk. hø minibigballer

Økologisk hø (6715) har 1 slags baller til salg

50 stk. hø rundballer

Videbæk (6920) har 1 slags baller til salg

50 stk. helsæd minibigballer

Skyttegård (7800) har 2 slags baller til salg

50 stk. wrap minibigballer 14 stk. hø rundballer

Slangerup (3550) har 2 slags baller til salg

44 stk. wrap småballer 30 stk. wrap minibigballer

Skærbæk (6780) har 1 slags baller til salg

50 stk. wrap rundballer

Hummelheden (9740) har 3 slags baller til salg

35 stk. wrap rundballer 150 stk. hø rundballer 50 stk. hø minibigballer

Jelstrup (9600) har 1 slags baller til salg

80 stk. wrap minibigballer

Skibby (4050) har 1 slags baller til salg

12 stk. wrap minibigballer

Hammersholt (3400) har 1 slags baller til salg

1200 stk. wrap småballer

Sømmergården (4050) har 1 slags baller til salg

200 stk. wrap minibigballer

Ribe (6760) har 1 slags baller til salg

150 stk. halm småballer

Randrup Mølle (8800) har 1 slags baller til salg

40 stk. halm bigballer

Borup (8832) har 2 slags baller til salg

20 stk. hø minibigballer 108 stk. hø minibigballer

L.R. Landbrug (9330) har 1 slags baller til salg

180 stk. wrap rundballer

Helsinge (3200) har 2 slags baller til salg

500 stk. wrap minibigballer 200 stk. halm minibigballer

Ebbeskov Vænge (4640) har 1 slags baller til salg

70 stk. wrap minibigballer

Torshøj (7700) har 2 slags baller til salg

10 stk. helsæd minibigballer 25 stk. hø minibigballer

Rådbjerg Plantage (4450) har 1 slags baller til salg

50 stk. wrap minibigballer

Nordre ringvej 16 (8830) har 3 slags baller til salg

250 stk. hø minibigballer 250 stk. hø minibigballer 15 stk. wrap minibigballer

Nielsbogaard (4520) har 1 slags baller til salg

50 stk. wrap minibigballer

Kolbyhus (8850) har 1 slags baller til salg

200 stk. hø småballer

Maglegaard (3230) har 1 slags baller til salg

70 stk. hø rundballer

Hammel (8450) har 1 slags baller til salg

20 stk. wrap minibigballer

Øko. minirundballer (4250) har 1 slags baller til salg

100 stk. wrap småballer

G M ENTREPRISE (4700) har 1 slags baller til salg

100 stk. wrap småballer

Jens Larsen (7830) har 1 slags baller til salg

100 stk. halm minibigballer

Dildal (3650) har 1 slags baller til salg

150 stk. wrap minibigballer

Højvang (9600) har 1 slags baller til salg

150 stk. halm bigballer

Uglkær (6000) har 2 slags baller til salg

400 stk. wrap minibigballer 100 stk. wrap rundballer

Klaus Jepsen (6800) har 1 slags baller til salg

500 stk. hø småballer

Selleborggaard (8920) har 1 slags baller til salg

1000 stk. hø rundballer

Storvorde (9280) har 1 slags baller til salg

15 stk. halm rundballer

Tommy old (7490) har 1 slags baller til salg

35 stk. halm minibigballer

Kliimsgård (4270) har 1 slags baller til salg

50 stk. wrap minibigballer

Bindebjerggård (4750) har 1 slags baller til salg

100 stk. halm minibigballer

Skovløkken (5580) har 1 slags baller til salg

40 stk. wrap rundballer

Kaj Kristensen (6823) har 1 slags baller til salg

100 stk. wrap rundballer

Lundegaard (5672) har 1 slags baller til salg

80 stk. wrap minibigballer

Eriksminde (8450) har 2 slags baller til salg

350 stk. hø småballer 400 stk. frøgræs småballer

Rid og Leg I/S (3200) har 1 slags baller til salg

6 stk. halm bigballer

Elmely (4173) har 1 slags baller til salg

80 stk. frøgræs minibigballer

Per Andersen (2640) har 3 slags baller til salg

150 stk. hø småballer 100 stk. halm småballer 60 stk. hø minibigballer

Meldgaard (6470) har 1 slags baller til salg

12 stk. wrap rundballer

Åbjerggård, Bregnetvedvej (4320) har 1 slags baller til salg

450 stk. halm småballer

Teland (9881) har 2 slags baller til salg

200 stk. wrap rundballer 150 stk. wrap minibigballer

Kaalhøjgaard (4220) har 1 slags baller til salg

400 stk. halm småballer

Bent Rasmussen (4100) har 2 slags baller til salg

760 stk. hø småballer 200 stk. halm småballer

Vesterhede (7250) har 1 slags baller til salg

10 stk. halm bigballer

Lindegaarden (4700) har 1 slags baller til salg

80 stk. halm minibigballer

Secher (4140) har 1 slags baller til salg

20 stk. wrap minibigballer