Alle gårde på Billige Baller

... og hvad de har i laden

Find dine baller blandt vores 599 gårde. Brug søgemaskinen for at finde de billigste baller tættest på dig.

Broersland (3320) har 2 slags baller til salg

600 stk. wrap minibigballer 400 stk. halm minibigballer

CMC Maskinstation (4520) har 1 slags baller til salg

200 stk. wrap minibigballer

Vangsgård (9900) har 2 slags baller til salg

50 stk. halm rundballer 10 stk. hø rundballer

Hestewrap.dk (4100) har 1 slags baller til salg

1000 stk. wrap småballer

Vestervang (7361) har 1 slags baller til salg

60 stk. wrap minibigballer

Vanggaard (6660) har 1 slags baller til salg

500 stk. halm småballer

Lykkesholm (3550) har 2 slags baller til salg

99 stk. hø minibigballer 76 stk. wrap minibigballer

Tyklundgaard (8654) har 2 slags baller til salg

20 stk. wrap rundballer 50 stk. wrap minibigballer

Geelhøjgård (4000) har 1 slags baller til salg

0 stk. halm småballer

Holmager, Ørnhøjvej 4 Nibe (9240) har 2 slags baller til salg

250 stk. hø minibigballer 110 stk. wrap deltaballer

Damgaard (9700) har 1 slags baller til salg

13 stk. wrap rundballer

Ryttergaarden (4000) har 1 slags baller til salg

125 stk. hø småballer

Esballelund (8641) har 2 slags baller til salg

100 stk. halm småballer 250 stk. hø småballer

Tuen-Bindslev (9881) har 1 slags baller til salg

500 stk. wrap rundballer

Højbakkegaard maskinstation (9440) har 2 slags baller til salg

100 stk. wrap minibigballer 400 stk. halm minibigballer

Dronningborg, Randers nø (8930) har 1 slags baller til salg

60 stk. frøgræs minibigballer

Moestrup (8983) har 1 slags baller til salg

32 stk. helsæd rundballer

Gl. Svebølle (4470) har 1 slags baller til salg

2200 stk. halm småballer

Søgård (4340) har 1 slags baller til salg

300 stk. halm småballer

Gribskov Agro (3200) har 3 slags baller til salg

5 stk. hø rundballer 35 stk. hø rundballer 1000 stk. hø småballer

Bakkegaarden (5600) har 2 slags baller til salg

100 stk. hø småballer 100 stk. halm småballer

Horsens (8700) har 2 slags baller til salg

1500 stk. hø småballer 500 stk. halm småballer

Langå Søgård (8870) har 1 slags baller til salg

125 stk. halm rundballer

Bakkely (3230) har 1 slags baller til salg

210 stk. wrap minibigballer

Mosegaard (5620) har 3 slags baller til salg

8 stk. wrap rundballer 300 stk. hø småballer 30 stk. wrap småballer

Lundevestergaard (5450) har 2 slags baller til salg

150 stk. hø småballer 100 stk. wrap minibigballer

Fredenslund (8732) har 1 slags baller til salg

150 stk. halm småballer

Kathrine Just Andersen (4330) har 1 slags baller til salg

40 stk. wrap småballer

Jerupvej 481 (9870) har 1 slags baller til salg

100 stk. hø minibigballer

Daniel Nielsen (6510) har 1 slags baller til salg

100 stk. wrap rundballer

Bjolderup (6392) har 1 slags baller til salg

500 stk. hø småballer

Lillemosegaard (4621) har 1 slags baller til salg

115 stk. hø minibigballer

Toldgårdsvej (6771) har 1 slags baller til salg

20 stk. hø rundballer

Sørvadlund Osted Hestehave (4320) har 1 slags baller til salg

6 stk. wrap minibigballer

Alphagaard (5466) har 2 slags baller til salg

45 stk. wrap minibigballer 120 stk. wrap rundballer

VadehavsLam.dk (6780) har 1 slags baller til salg

150 stk. hø bigballer

Tistrup (6862) har 1 slags baller til salg

60 stk. hø rundballer

Sjodgården (5610) har 1 slags baller til salg

40 stk. halm småballer

Per Zarpegaard (4671) har 1 slags baller til salg

30 stk. halm rundballer

Livslyst Økologi - Aut.Nr.21384 (8471) har 1 slags baller til salg

50 stk. wrap minibigballer

Torben Jørgensen (4892) har 1 slags baller til salg

600 stk. wrap rundballer

Kassentoft (6971) har 3 slags baller til salg

100 stk. wrap minibigballer 500 stk. wrap småballer 500 stk. hø småballer

Vestervang Østofte (4930) har 2 slags baller til salg

100 stk. wrap rundballer 100 stk. halm minibigballer

Nørreklit (9300) har 2 slags baller til salg

800 stk. hø småballer 200 stk. hø småballer

Silkeborgvej 901 Brabrand/Aarhus (8220) har 1 slags baller til salg

500 stk. wrap minibigballer

Søren Madsen (6900) har 1 slags baller til salg

60 stk. wrap rundballer

Vitvedgaard (8660) har 2 slags baller til salg

500 stk. halm bigballer 300 stk. hø minibigballer

Hesselballegaard (7171) har 2 slags baller til salg

100 stk. hø minibigballer 100 stk. wrap minibigballer

Minikørsel (6070) har 2 slags baller til salg

60 stk. wrap rundballer 250 stk. hø småballer

Presse Service - Smaaballer.dk (8800) har 2 slags baller til salg

0 stk. hø småballer 0 stk. halm småballer

Prima hø, økologisk 1.slæt (4894) har 1 slags baller til salg

280 stk. wrap minibigballer

Bakkely (4684) har 1 slags baller til salg

80 stk. wrap minibigballer

Lundhoffvej (8300) har 1 slags baller til salg

40 stk. wrap minibigballer

Langdal (9600) har 1 slags baller til salg

30 stk. wrap rundballer

Stutteri Dyrlundgård (3200) har 1 slags baller til salg

22 stk. wrap minibigballer

Nordic Breed (9460) har 1 slags baller til salg

20 stk. wrap rundballer

Ny Toftegaard (3650) har 2 slags baller til salg

120 stk. hø småballer 360 stk. wrap rundballer

Skovhøj Wraphø (4682) har 2 slags baller til salg

150 stk. hø småballer 50 stk. wrap minibigballer

Højrupgård (6855) har 2 slags baller til salg

80 stk. wrap rundballer 130 stk. wrap rundballer

Skovly (7441) har 2 slags baller til salg

10 stk. halm minibigballer 20 stk. halm rundballer

Bjergagergaard (3200) har 1 slags baller til salg

700 stk. wrap minibigballer

Lunderskov (6600) har 1 slags baller til salg

500 stk. halm småballer

Horsens (7130) har 1 slags baller til salg

350 stk. wrap minibigballer

Seerupgaard - Amager (2791) har 1 slags baller til salg

100 stk. wrap minibigballer

Økologisk hø (6715) har 1 slags baller til salg

15 stk. hø rundballer

Videbæk (6920) har 1 slags baller til salg

50 stk. helsæd minibigballer

Slangerup (3550) har 1 slags baller til salg

4 stk. wrap minibigballer

Skærbæk (6780) har 1 slags baller til salg

50 stk. wrap rundballer

Hummelheden (9740) har 3 slags baller til salg

35 stk. wrap rundballer 150 stk. hø rundballer 50 stk. hø minibigballer

Hammersholt (3400) har 1 slags baller til salg

1200 stk. wrap småballer

Helsinge (3200) har 2 slags baller til salg

500 stk. wrap minibigballer 200 stk. halm minibigballer

Rådbjerg Plantage (4450) har 1 slags baller til salg

80 stk. wrap minibigballer

Kolbyhus (8850) har 1 slags baller til salg

200 stk. hø småballer

Maglegaard (3230) har 1 slags baller til salg

75 stk. hø rundballer

Øko. minirundballer (4250) har 1 slags baller til salg

100 stk. wrap småballer

G M ENTREPRISE (4700) har 1 slags baller til salg

100 stk. wrap småballer

Dildal (3650) har 1 slags baller til salg

100 stk. wrap minibigballer

Klaus Jepsen (6800) har 1 slags baller til salg

1 stk. hø småballer

Storvorde (9280) har 1 slags baller til salg

15 stk. halm rundballer

Kliimsgård (4270) har 1 slags baller til salg

50 stk. wrap minibigballer

Kaj Kristensen (6823) har 2 slags baller til salg

100 stk. wrap rundballer 100 stk. wrap rundballer

Per Andersen (2640) har 3 slags baller til salg

100 stk. hø småballer 100 stk. halm småballer 60 stk. hø minibigballer

Bent Rasmussen (4100) har 2 slags baller til salg

30 stk. wrap småballer 500 stk. halm småballer

Vesterhede (7250) har 1 slags baller til salg

10 stk. halm bigballer

Lindegaarden (4700) har 1 slags baller til salg

80 stk. halm minibigballer

Secher (4140) har 1 slags baller til salg

20 stk. wrap minibigballer

Vildbjerg (7480) har 1 slags baller til salg

180 stk. hø minibigballer

Rydsmosehus (4060) har 1 slags baller til salg

45 stk. wrap minibigballer

Fredenshaab (7080) har 2 slags baller til salg

50 stk. frøgræs minibigballer 300 stk. halm minibigballer

4440 mørkøv (4440) har 1 slags baller til salg

23 stk. wrap bigballer

J.K.Larsen (8721) har 1 slags baller til salg

65 stk. halm bigballer

Poppelly (6950) har 1 slags baller til salg

20 stk. wrap minibigballer

Studsgård (7400) har 1 slags baller til salg

60 stk. wrap rundballer

Tamdrupgaard (6100) har 2 slags baller til salg

850 stk. hø småballer 400 stk. wrap minibigballer

Jan Jensen (7752) har 2 slags baller til salg

29 stk. wrap minibigballer 14 stk. wrap rundballer

Skjoldsbjergvej (8464) har 1 slags baller til salg

75 stk. wrap minibigballer

Sejersbøl (8963) har 2 slags baller til salg

100 stk. wrap minibigballer 20 stk. halm minibigballer

Mannerupvej 17 (4320) har 1 slags baller til salg

60 stk. wrap bigballer

Vejlebrogaard (3650) har 1 slags baller til salg

50 stk. wrap minibigballer

Fuglsang (8740) har 1 slags baller til salg

95 stk. wrap rundballer

Løgstrup (8831) har 1 slags baller til salg

45 stk. wrap rundballer

Havgården (8300) har 2 slags baller til salg

225 stk. halm småballer 300 stk. hø småballer

Forridergaarden (8300) har 1 slags baller til salg

60 stk. frøgræs bigballer

Endrup (6740) har 1 slags baller til salg

200 stk. hø småballer

PJ Agro, Lærkegaarden (4681) har 2 slags baller til salg

100 stk. halm minibigballer 500 stk. halm småballer

Store Lyngdal (8641) har 1 slags baller til salg

200 stk. wrap rundballer

Øko ged og grønt (8350) har 1 slags baller til salg

150 stk. hø minibigballer

Lille Refstrup (7321) har 1 slags baller til salg

1500 stk. halm småballer

Hammershusvej (4370) har 1 slags baller til salg

23 stk. wrap rundballer

Nico,s farm (2635) har 2 slags baller til salg

75 stk. halm småballer 150 stk. halm småballer

Langeliniegaarden (3600) har 1 slags baller til salg

50 stk. wrap småballer

Søgård (9800) har 2 slags baller til salg

300 stk. halm småballer 150 stk. frøgræs småballer

Moestrup (8983) har 3 slags baller til salg

120 stk. wrap rundballer 1100 stk. hø småballer 900 stk. halm småballer

Gurre, Kvistgård (3490) har 1 slags baller til salg

130 stk. wrap småballer

Lundfryd I/S (8653) har 3 slags baller til salg

345 stk. hø småballer 290 stk. hø småballer 165 stk. hø småballer

Høvevej 21, Sommerdal, 4540 fårevejle (4540) har 1 slags baller til salg

62 stk. wrap minibigballer

Houlbjerg (8870) har 2 slags baller til salg

65 stk. wrap minibigballer 20 stk. hø minibigballer

Lindskovvej 6 (7000) har 1 slags baller til salg

10 stk. halm minibigballer

Gl. Horstedgaard (7100) har 1 slags baller til salg

130 stk. halm minibigballer

Flemming Bust (8930) har 1 slags baller til salg

500 stk. hø småballer

Nødkærlund (6040) har 1 slags baller til salg

200 stk. hø småballer

Mangholm (3400) har 1 slags baller til salg

40 stk. hø rundballer

Birkelygård (4720) har 1 slags baller til salg

65 stk. hø minibigballer

Jernved (6771) har 1 slags baller til salg

100 stk. helsæd rundballer

Lynghøjgård (9575) har 2 slags baller til salg

400 stk. hø småballer 13 stk. helsæd minibigballer

I/S Gintbjerg - Torsted (6980) har 1 slags baller til salg

140 stk. wrap minibigballer

Nr.Snede (8766) har 1 slags baller til salg

45 stk. hø minibigballer

Stiesdal i/s (3670) har 2 slags baller til salg

75 stk. wrap minibigballer 35 stk. wrap rundballer

Brømme Mølle (4190) har 1 slags baller til salg

50 stk. hø minibigballer

Annalyst (8464) har 2 slags baller til salg

500 stk. halm småballer 30 stk. halm minibigballer

Søndermarksgård (9240) har 1 slags baller til salg

50 stk. wrap rundballer

Ravnsgaard, Jormorvej 4 6100 Haderslev (6100) har 1 slags baller til salg

300 stk. halm småballer

Tinghulegaard - Mols (8420) har 1 slags baller til salg

70 stk. wrap minibigballer

AB Landbrugshjælp (9460) har 1 slags baller til salg

100 stk. hø minibigballer

Ny Futtrup (7960) har 3 slags baller til salg

400 stk. hø småballer 30 stk. wrap rundballer 100 stk. halm småballer