Alle gårde på Billige Baller

... og hvad de har i laden

Find dine baller blandt vores 411 gårde. Brug søgemaskinen for at finde de billigste baller tættest på dig.

Broersland (3320) har 2 slags baller til salg

200 stk. wrap minibigballer 400 stk. halm minibigballer

CMC Maskinstation (4520) har 1 slags baller til salg

200 stk. wrap minibigballer

Hestewrap.dk (4100) har 2 slags baller til salg

10000 stk. wrap småballer 500 stk. wrap minibigballer

Ommosegaard (7490) har 2 slags baller til salg

700 stk. hø småballer 30 stk. hø minibigballer

Vestervang (7361) har 1 slags baller til salg

60 stk. wrap minibigballer

Østergård (4520) har 2 slags baller til salg

150 stk. hø deltaballer 50 stk. hø småballer

Langager Gård (4652) har 2 slags baller til salg

7500 stk. halm småballer 400 stk. hø småballer

Tørring (7160) har 1 slags baller til salg

100 stk. hø småballer

Lykkesholm (3550) har 1 slags baller til salg

50 stk. hø minibigballer

Brydegaard (3320) har 1 slags baller til salg

10 stk. wrap minibigballer

Skademosegaard (3230) har 1 slags baller til salg

80 stk. wrap minibigballer

Geelhøjgård (4000) har 2 slags baller til salg

0 stk. halm småballer 0 stk. wrap småballer

Holmager, Ørnhøjvej 4 Nibe (9240) har 1 slags baller til salg

110 stk. wrap deltaballer

HMJ (6052) har 1 slags baller til salg

165 stk. wrap minibigballer

Vesterlund (9530) har 1 slags baller til salg

550 stk. halm minibigballer

Esballelund (8641) har 1 slags baller til salg

100 stk. hø småballer

Foderladen.dk (7441) har 2 slags baller til salg

150 stk. frøgræs minibigballer 30 stk. wrap minibigballer

Tuen-Bindslev (9881) har 1 slags baller til salg

50 stk. wrap rundballer

Dybvad (9352) har 2 slags baller til salg

90 stk. hø minibigballer 100 stk. halm minibigballer

Højbakkegaard maskinstation (9440) har 3 slags baller til salg

300 stk. halm minibigballer 300 stk. halm bigballer 300 stk. wrap minibigballer

Meldgård (8830) har 1 slags baller til salg

40 stk. halm minibigballer

Hedelund (9240) har 2 slags baller til salg

19 stk. wrap minibigballer 20 stk. hø minibigballer

Dronningborg, Randers nø (8930) har 1 slags baller til salg

60 stk. frøgræs minibigballer

Mark service (6200) har 2 slags baller til salg

120 stk. halm bigballer 100 stk. halm bigballer

Gl. Svebølle (4470) har 1 slags baller til salg

25 stk. halm småballer

Søgård (4340) har 1 slags baller til salg

2000 stk. halm småballer

Anneksgården (8830) har 2 slags baller til salg

300 stk. hø minibigballer 800 stk. hø småballer

Vestergaard, Askildrup (9520) har 1 slags baller til salg

500 stk. hø småballer

Kalundborg (4400) har 1 slags baller til salg

70 stk. halm småballer

Horsens (8700) har 2 slags baller til salg

200 stk. hø småballer 500 stk. halm småballer

Agersholm (8382) har 2 slags baller til salg

100 stk. halm bigballer 60 stk. halm minibigballer

Torpegård (4593) har 2 slags baller til salg

40 stk. wrap rundballer 15 stk. frøgræs rundballer

Langå Søgård (8870) har 1 slags baller til salg

400 stk. wrap rundballer

Bakkely (3230) har 1 slags baller til salg

150 stk. wrap minibigballer

Vestervig Thy (7770) har 1 slags baller til salg

60 stk. halm bigballer

Mette Bilenberg (4200) har 2 slags baller til salg

20 stk. wrap minibigballer 40 stk. wrap minibigballer

4M ranch (3250) har 1 slags baller til salg

25 stk. wrap bigballer

Mosegaard (5620) har 1 slags baller til salg

75 stk. halm rundballer

Meller's vikarservice (8830) har 1 slags baller til salg

250 stk. wrap småballer

Fredenslund (8732) har 3 slags baller til salg

550 stk. hø småballer 200 stk. halm bigballer 40 stk. halm bigballer

Johan Beck (6771) har 1 slags baller til salg

80 stk. hø minibigballer

Daniel Nielsen (6510) har 2 slags baller til salg

200 stk. halm bigballer 70 stk. halm minibigballer

Bjolderup (6392) har 1 slags baller til salg

300 stk. hø småballer

Lillemosegaard (4621) har 1 slags baller til salg

65 stk. hø minibigballer

Toldgårdsvej (6771) har 1 slags baller til salg

20 stk. hø rundballer

Vester Tusing. Vildbjerg (7480) har 2 slags baller til salg

0 stk. hø minibigballer 60 stk. wrap rundballer

Tangelund Maskinstation (8400) har 2 slags baller til salg

600 stk. hø minibigballer 400 stk. halm bigballer

VadehavsLam.dk (6780) har 1 slags baller til salg

150 stk. hø bigballer

Tistrup (6862) har 1 slags baller til salg

60 stk. hø rundballer

Høvegaard (4100) har 1 slags baller til salg

30 stk. wrap minibigballer

Sjodgården (5610) har 1 slags baller til salg

40 stk. halm småballer

Hjulebæk Får (4160) har 1 slags baller til salg

100 stk. wrap småballer

Gårdejer (8870) har 1 slags baller til salg

2000 stk. halm bigballer

Per Zarpegaard (4671) har 1 slags baller til salg

30 stk. halm rundballer

Grønnegaard (8766) har 2 slags baller til salg

100 stk. halm bigballer 100 stk. wrap minibigballer

Hegnsholt (8410) har 2 slags baller til salg

100 stk. wrap minibigballer 60 stk. halm bigballer

Boldrupvej 210 9610 nørager (9610) har 1 slags baller til salg

130 stk. halm rundballer

Birktoft (6200) har 2 slags baller til salg

500 stk. halm bigballer 300 stk. hø minibigballer

St. Stoubæk (7490) har 3 slags baller til salg

50 stk. wrap rundballer 150 stk. wrap rundballer 50 stk. wrap rundballer

Aneksgaarden (6893) har 2 slags baller til salg

75 stk. wrap rundballer 25 stk. hø minibigballer

Livslyst Økologi (8471) har 1 slags baller til salg

10 stk. wrap minibigballer

Karina Bach Laursen (7540) har 1 slags baller til salg

10 stk. wrap minibigballer

HAVENS Danmark ApS (6000) har 2 slags baller til salg

50 stk. hø minibigballer 40 stk. frøgræs minibigballer

Claus Jørgensen (6740) har 1 slags baller til salg

100 stk. hø minibigballer

Hjemme (8752) har 1 slags baller til salg

50 stk. wrap minibigballer

Torben Jørgensen (4892) har 1 slags baller til salg

400 stk. wrap rundballer

Køng Maskinstation (4750) har 1 slags baller til salg

38 stk. wrap rundballer

Laust Kulmback (6771) har 1 slags baller til salg

100 stk. hø minibigballer

Landlyst (9740) har 1 slags baller til salg

20 stk. wrap rundballer

Kejlstrupvej (7361) har 2 slags baller til salg

20 stk. wrap småballer 33 stk. halm bigballer

PH Agro (8830) har 1 slags baller til salg

80 stk. hø rundballer

R C Wrappe service (6520) har 1 slags baller til salg

170 stk. wrap småballer

Vestervang Østofte (4930) har 2 slags baller til salg

100 stk. wrap rundballer 100 stk. halm minibigballer

Nørreklit (9300) har 2 slags baller til salg

800 stk. hø småballer 200 stk. hø småballer

Skovløberhuset (4892) har 1 slags baller til salg

15 stk. wrap minibigballer

Silkeborgvej 901 Brabrand/Aarhus (8220) har 1 slags baller til salg

350 stk. wrap minibigballer

Søren Madsen (6900) har 1 slags baller til salg

50 stk. wrap rundballer

Bjørnholm, Håsum-Torp (7860) har 1 slags baller til salg

150 stk. hø småballer

Eskerod Overgard (8543) har 1 slags baller til salg

10 stk. wrap minibigballer

Vitvedgaard (8660) har 2 slags baller til salg

1500 stk. halm bigballer 150 stk. wrap minibigballer

Hesselballegaard (7171) har 1 slags baller til salg

200 stk. hø minibigballer

Nybogaard (4130) har 2 slags baller til salg

34 stk. wrap minibigballer 38 stk. wrap minibigballer

Åbrovej 2 (8870) har 1 slags baller til salg

100 stk. wrap rundballer

Meldgård (8830) har 1 slags baller til salg

50 stk. halm minibigballer

Nygaard (9381) har 1 slags baller til salg

100 stk. hø minibigballer

Sønderborg (6400) har 1 slags baller til salg

200 stk. hø småballer

St restrup 9240 nibe (9240) har 1 slags baller til salg

30 stk. wrap rundballer

Jytte Jensen (8832) har 1 slags baller til salg

12 stk. halm minibigballer

Fie Graugaard (8600) har 1 slags baller til salg

40 stk. halm rundballer

Minikørsel (6070) har 1 slags baller til salg

200 stk. hø småballer

Anderup maskinudlejning (6070) har 3 slags baller til salg

75 stk. hø minibigballer 54 stk. halm minibigballer 16 stk. wrap minibigballer

Felsted (6200) har 1 slags baller til salg

90 stk. halm bigballer

Kokholm (8800) har 1 slags baller til salg

30 stk. halm minibigballer

Presse Service - Smaaballer.dk (8800) har 2 slags baller til salg

0 stk. hø småballer 0 stk. halm småballer

Stald paradiset (4050) har 1 slags baller til salg

30 stk. wrap minibigballer

Lille valby (4200) har 1 slags baller til salg

0 stk. halm småballer

ørbæk (5853) har 1 slags baller til salg

60 stk. halm småballer

Prima hø, økologisk 1.slæt (4894) har 1 slags baller til salg

280 stk. wrap minibigballer

Drømmegården (5881) har 1 slags baller til salg

33 stk. wrap minibigballer

Toftegård (4600) har 1 slags baller til salg

35 stk. frøgræs bigballer

Overballegård (6430) har 2 slags baller til salg

180 stk. hø minibigballer 50 stk. wrap minibigballer

Bakkely (4684) har 2 slags baller til salg

60 stk. wrap rundballer 50 stk. wrap minibigballer

Emil Clausen (4880) har 1 slags baller til salg

100 stk. wrap småballer

Mentho (4390) har 1 slags baller til salg

50 stk. halm minibigballer

Per Pedersen (6760) har 1 slags baller til salg

500 stk. wrap småballer